Slarque – Afrika 2012

10. Dorazili jsme do Arebbusche