Hlavní stránka

Slarque - Slovensko 2004

81. Pohled na Vihorlat z jihu III 82. Vinianské jezero 83. Vinianské jezero II 84. Před výjezdem od internátu ve Snině 85. Vodní nádrž Starina VIII

86. Vodní nádrž Starina IX 87. Vodní nádrž Starina X 88. Vodní nádrž Starina XI 89. Vodní nádrž Starina XII 90. Vodní nádrž Starina XIII