Hlavní stránka

Slarque - Slovensko 2004

71. Skokánek a kus závory na cestě 72. Pramen se stříškou 73. Morské oko 74. Morské oko II 75. Průzračná voda Morského oka

76. Morské oko III 77. Obyvatelé Morského oka 78. Obyvatelé Morského oka II 79. Pohled na Vihorlat z jihu 80. Pohled na Vihorlat z jihu II