Hlavní stránka

Slarque - Irsko 2000

151. V mohyle 152. Pyramida u Avenbury 153. Vnitřní kruh menhirů u Avenbury 154. Před knihovnou univerzity v Oxfordu 155. Abbot Ale – anglické karamelové pivo

156. Londýn 157. Průchod – obchodní dům 158. Katedrála sv. Pavla 159. Průčelí katedrály sv. Pavla 160. Katedrála sv. Pavla z jižní strany